فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

مثنوی

 

مثنوی:

واژه ی مثنوی از کلمه ی “مثنی” به معنی دوتائی گرفته شده است. زیرا در هر بیت دو قافیه آمده است که با قافیه بیت بعد فرق می کند.

از آنجا که مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت ندارد بیشتر برای موضوعات طولانی به کار می رود. 

خصوصیات مثنوی باعث شده است که داستان ها اغلب در قالب مثنوی سروده شوند. علاوه بر داستان سرایی، برای هر موضوعی که طولانی باشد هم از مثنوی استفاده می شود. 

مثلاً در ادبیات آموزشی مثل آموزه های صوفیان هم از قالب مثنوی بهره می برده اند. 

سرودن مثنوی از قرن سوم و چهارم هجری آغاز شده است که از بهترین مثنوی ها می توان به شاهنامه فردوسی، حدیقه سنایی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی اشاره کرد. 

قدیمی ترین مثنوی سروده شده- که اکنون به جز چند بیت چیزی از آن در دست نیست- مربوط به رودکی است که متن کلیله و دمنه را در قالب مثنوی به نظم در آورده بود. 

نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی 

حکایت 

یکی گربه در خانه زال بود—– که برگشته ایام و بد حال بود 
روان شد به مهمان سرای امیر—– غلامان سلطان زدند شر به تیر 
چکان خونش از استخوان می دوید—همی گفت و از هول جان می دوید 
اگر جستم از دست این تیر زن—– من و موش و ویرانه پیر زن