فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

زندگی خوابها

خواب تلخ فانوس خیس جهنم سرگردان یادبود پرده گل کاشی مرزگمشده پاداش لولوی شیشه ها لحظه گمشده باغی در صدا مرغ افسانه نیلوفر برخورد سفر بی پاسخ (function…

خواب تلخ
فانوس خیس
جهنم سرگردان
یادبود
پرده
گل کاشی
مرزگمشده
پاداش
لولوی شیشه ها
لحظه گمشده
باغی در صدا
مرغ افسانه
نیلوفر
برخورد
سفر
بی پاسخ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج