فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

دیر است ای امید

دیر است ای امید جای درنگ نیست صبر تمام شد عشق است و ننگ نیست مردم در انتظار من عاشق تو ام دل عاشق ز سنگ نیست دریانورد شو بر کوه ها بزن از قله ها بیا م…

دیر است ای امید
جای درنگ نیست
صبر تمام شد
عشق است و ننگ نیست
مردم در انتظار
من عاشق تو ام دل عاشق ز سنگ نیست
دریانورد شو
بر کوه ها بزن
از قله ها بیا
من مرغ خسته ام
بسیار تیره شب که به الماس اشک ها
در انتظار شیشه ی شب را شکسته ام
دیرست ای امید
بگذر ز رودها
دریانورد باش
مرد نبرد باش
بر شو به کوهها
هنگامه گرد باش
از بیشه ها بیا
بشتاب و مرد باش
من مرغ خسته ام
من پای بسته ام
دیر است ای امید
س جای درنگ نیست
صبرم تمام شد
س عشق ست و ننگ نیست
مردم از انتظار
من عاشق توام دل عاشق ز سنگ نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج