فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

ای بی خبر

این گنبد گردنده خدایی دارد وین عمر گرانمایه بهایی دارد ای بی خبر از مقصد خود آگه باش کاین رفتن ما را به جایی دارد (function() { var po = document.crea…

این گنبد گردنده خدایی دارد
وین عمر گرانمایه بهایی دارد
ای بی خبر از مقصد خود آگه باش
کاین رفتن ما را به جایی دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج