فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

ميثم قره باغي(تنهايي)

تصویر تست
تصویر تست

ميثم قره باغي(تنهايي)

ميثم قره باغي(تنهايي)
متولد ١٣٧٠از شهرستان مراغه
داراي مدرك كارشناسي ميكروبيولوژي
كارشناسي ارشد فيزيولوژي گياهي
دانشجوي كارشناسي حقوق
داراي چندين مقاله علمي پژوهشي(ISC)در مقاطع كارشناسي وارشد
منتخب علمي منطقه١٣درسال ١٣٩٢
عضوباشگاه پژوهشگران جوان
دبير زيست شناسي
حوالي٥سالي ميشه كه شروع به نوشتن كردم و حدود يك سال وآندي هست كه به جديت تمام مشغول سرودن شعرسپيدكردم
ازاساتيدي كه شعرهاي بنده رو
نقد كردن ميتوان به(احمداميرخليلي-صابر ساده-دكترارمغان بهداروند-آروز احمدوند-فريبا فدايي-زهرا حكيمي بافقي)اشاره كرد
داري چند اثر (شعرسپيد)چاپ شده در كتاب گردش مستانه(انتشارات اوديسه)
كتاب مشترك دوم. دردست چاپ
1
(قهوه تلخ)

قهوه يِ تلخ
بغضِ وا مانده در گلو
حسِ دلتنگي
خاطرات جا مانده
در كودكي

ابرِ سياهي است
بر آسمانِ نداشته يِ من
اِي آه طغيانگر
من در گوشه ي از دنيا
سقفي بر سرم نيست
هرچهِ مي نگرم
تاريكي است

چه خوب مي شود
دورانِ كودكي ام را
به حالِ امروزم
پيوند بزنم

كسي نيست
كه
نخِ بخيه اش
به اندازهِ زخمهايِ من
بلند باشد؟

2
(سكوت)

چراغ ها خاموش شده بودند
سکوت بود و تاریکی
و شب
پرده ي بود
بر پنجره ی درهم شكسته ی روياهای سبزم
به خود آمدم
عشق را
در تار و پود روياهايم
گم كرده بودم
و پیوسته
می جّستم آن را
با دلی تنها

3

ابرها از تو گِله دارند
گريه هايشان خشكيده
خانهِ خرابشان كردي
و
رسوايِ زمين و آسمانشان

نمی دانند
که تنها تکه ای از من
تنهایی و قهوه تلخ
و بغض به جامانده در گلو
سيراب كردهِ
دريا وماهي بدونِ تنگ آب را

4
پیر جوانی
در خیابانهای تنهایی
ماه ها را به هم دوخت و
سالها را به خیالت پیوند زد
زمان گذشت
خیس شد
پیراهن شب
نیامدی
كور مي شود چشمِ روزگارم اگر كه نيايي