مشتاق اصفهانی

زندگی نامه مشتاق اصفهانی
میر سید علی از گویندگان به نام دوره زندیه بوده که در شهر اصفهان میزیسته است وی طبعی روان و ذوقی سرشار داشتو از استادان مسلم عصر خود به شمار می رفت
مشتاق علاوه بر فنون مختلفه شعر ادب از علوم متداوله زمان خود نیز بهره مند بود در اصفهان انجمنی داشت که انجمن علمی و ادبی بود و اغلب سرایندگان بزرگ چون سید احمد هاتف ، لطفعلی بیگ اذر ، محمد تقی صهبا ، محمد عاشق و ملا حسین رفیق در آن انجمن شرکت جسته و به سخن سرائی می پرداختند و همه این گویندگان رموز و دقایق شعر را از آن استاد فرا می گرفت
مشتاق در تجدید و احیای سبک عراقی می کوشید و میتوان او را قافله سالار شعرای دوره بازگشت ادبی دانست . دیوان اشعارش که چاپ شده و در دست است به چهار هزار بیت می رسد که قسمت اعظم آن را غزلیات نغز و لطیف تشکیل می دهد در اشعارش معانی نو و مضامین بدیع فراوان به چشم می خورد
وفات وی در سال 1134 – 1169 هجری – در اصفهان بوده و در تکیه شیخ زین الدین به خاک سپردند و هنوز قبرش در آنجا باقی است

گفتم ز صبر کار من آسان شود نشد طالع به حکم و بخت به فرمان شود نشد
ای آنکه ترک او به جفا دل کند نکرد یا آنکه او ز کرده پشیمان شود نشد
یا جان ز دام کفر خط او رهد نرست یا آن فرنگ زاده مسلمان شود نشد
یا همچو شمع آتش هجرت کشد نکشت یا گلخن فراق گلستان شود نشد
یا ذوق شهد وصل تو از دل رود نرفت یا عادتم به تلخی هجران شود نشد
یا خود به کوی وصل تو دل ره برد نبرد یا جذبه تو سلسله جنان شود نشد
مشتاق یا به راه غمت جان دهد نداد یا مشکل فراق تو آسان شود نشد

 

[yt_box style=”default” box_color=”#c5f4fc” radius=”0″ yt_title=”دیوان اشعار مشتاق اصفهانی” title_color=”#0810a6″ ] [/yt_box]