فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 آذر 1402

یکی می گفت از گل بهتر است او/عبدالرحیم سعیدی راد

یکی می گفت از گل بهتر است او/عبدالرحیم سعیدی راد

یکی می گفت از گل بهتر است او
شبیه حضرت پیغمبر است او

علیّ مرتضا آمد به میدان

ولی نه! نه! علی اکبر است او