فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جایزه دوسالانه حسین منزوی توسط مهدی قزلی

قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جایزه دوسالانه حسین منزوی توسط مهدی قزلی

مراسم: پیش درآمد جایزه ملی دو سالانه حسین منزوی

 

مکان:    زنجان سینما روشا 25 بهمن1397

 

منتشر شده در : پایگاه خبری شاعر

 

******************************************

تا پخش صوت شکیبا باشید