فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شبگیر

پرده افتاد آزار شبگیر ای فردا مهرگان نو دید دختر خورشید صلح شاید غروب ناقوس بر سواد سنگ فرش راه نیلوفر دیوار مرگ دیگر احساس کاروان (function() { var p…

پرده افتاد
آزار
شبگیر
ای فردا
مهرگان نو
دید
دختر خورشید
صلح
شاید
غروب
ناقوس
بر سواد سنگ فرش راه
نیلوفر
دیوار
مرگ دیگر
احساس
کاروان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج