فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

حبیبه عزیزی

تصویر تست
تصویر تست

حبیبه عزیزی

حبیبه عزیزی  متولد ۱۳۶۳
تبریز .
فوق لیسانس علوم سیاسی

فعالیت ادبی :
از سال ۱۳۹۵در آکادمی عریانیسم -مکتب اصالت کلمه زیر نظر آقای آریو همتی .
1
درد
کبودی
اشک
سایه ی سیاهی زیر چشم

و زن
آماده ی نبرد
برای ادامه
دوباره برخواستن
دوباره ساختن
دوباره دوست داشتن
اینبار اما
تلخ…

 

2
یعنی چشمان تو
که چشمانم را
روی صورتم آب
می کند..
تراژدی از این باشکوه تر
که به جای اشک
چشمانم می چکند؟

#حبیبه_عزیزی
3
در هر قطره ی اشکم
یک تو
در شمایلی عاشقانه
جاری می شود ..
قلبم آینه است
و قطره های اشک
تکه های این آینه ..

4
زنی در قلبم می تپد
که مرا
سمت عاشق می خواند
سلاح او
اشکهایی است
که در ساحت شمع
می بارد…

حبیبه_عزیزی