فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 آذر 1402

محمد علی استجلو

تصویر تست

محمد علی استجلو

به زودی تکمیل می شود

اشعار

1

لبخند را از روی لب هامان هرس کردند

این باغ را وقتی که با شاخه قفس کردند

 

جنگی میان شعر و نان انداختند آنگاه

مرگ تمام شاعران را زودرس کردند

 

جز ما کسی در عمق تاریکی نخواهد ماند

وقتی هزار حیله با هر همنفس کردند

 

رازی میان سنگ و پیشانی نبود اما

سرخود اصول دین ما را پیش و پس کردند

 

تنها به شوق بوسه زیر تیغ میرفتیم

هرجا که بوی خون انسان را هوس کردند