فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

فرهاد مرادی

فرهاد مرادی

متولد سال :1355  شهر ری

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه زنجان

شاعر و نویسنده

مدیر مسئول پایگاه خبری شاعر

کتابها:

مجموعه شعر تمام فصلهای من زمستانی است طولانی 1377

گلستان امامت1380

مجموعه شعر صدای تیشه می آمد1395

 

 

مقاله ها:

1- شاعرانه ها در تاریخ بیهقی

2-تاثیر فناوریهای نوین آموزشی بر تدریس معلمان رشته زبان و ادبیات فارسی

3- مكتب هاي حماسي در ادبيات فارسي و نقش آنهادر ترويج زبان و ادبيات فارسي

4-جایگاه و تاثیرمنظومۀ ویس و رامین بر منظومه ­های عاشقانه

5- بازتاب تصاویر قرآنی در مثنوی

6-  تحرک و پویایی در تصاویر مثنوی

7-معرفی و تحلیل نرم‌افزارهای کاربردی در حوزه زبان و ادبیات فارسی

8-بررسی مضامین صائب تبریزی از حرف ط تا ل

عناوین کسب شده در حوزه شعر و ادبیات:

1- رتبه 1 مسابقات دانش آموزی در سطح استان 1372

2- برگزیده شعر استان و  برگزیده کشوری سال 1375

3- برگزیده شعر بسیج 1380

4- نفر دوم شعر دانشجویان 1378

5- رتبه برتر مسابقات شعر فجر جاوید

6- نفر اول  مسابقات شعر دانشجویان تربیت معلم استان تهران1389

7- رتبه ممتاز در دوره کارشناسی  رشته زبان و ادبیات فارسی

همکاری ها:

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی (برگزاری هشتمین همایش بینالمللی انجمن ترویج دانشگاه زنجان شهریور 1391

انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی ایران

 


اشعار مجموعه شعر تمام فصل های من زمستانی است طولانی (1377)

 

کتاب ها و اشعار