فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

یک روز قشنگ بارانی،اریک امانوئل اشمیت

تصویر تست

یک روز قشنگ بارانی،اریک امانوئل اشمیت

یک روز قشنگ بارانی
نویسنده: اریک امانوئل اشمیت
ترجمه: شهلا حائری
تهران – انتشارات قطره – چاپ 5 – 1390
 
 
مجموعۀ پنج داستان کوتاه از نویسندۀ شهیر فرانسوی که بسیار جذاب و زیبا به نگارش در آمده اند. در هر یک از این پنج داستان حکایت زنی باز گو می شود. زنان این داستان ها زنانی با خصوصیات و خلق و خویی متفاوت، اما همگی در جست و جوی حقیقت خود و معنای زندگی هستند. اشمیت در این داستان ها با سبکی ساده و بی پیرایه اما پر کشش، ترانه سرای امید و شور زندگی می شود تا بار دیگر با خواننده اش به تماشای معمای پر رمز و راز هستی بنشیند. داستان های این کتاب عبارتند از: یک روز قشنگ بارانی، غریبه، ادت معمولی، تقلبی، زیباترین کتاب دنیا.