فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

گلگون سوار خطه ي خونستان ( صالح عطار طاده)

گلگون سوار خطه ي خونستان ( صالح عطار طاده)

عنوان : گلگون سوار
شاعر   : صالح عطار طاده

گلگون سوار خطه ي خونستان
اسماعيل جان را
بزرگوارانه

به مذبح عشق
هديه مي آرد
و ترانه ي ايثار را
مي سرايد
گلگون سوار خطه ي خونستان
پرچم سرخ خون را
بر فراز قله ي ايمان
به يادگار بر مي نهد

گلگون سوار خطه ي خونستان
ترانه ي ايثار را 
مي سرايد
با گلواژ ه هاي شهادت
تاريخ عصر را
مي نگارد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي