فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

گفته بودم باز مي آييد، آمديد آخر پرستو ها!(سيد حبيب نظازي)

گفته بودم باز مي آييد، آمديد آخر پرستو ها!(سيد حبيب نظازي)

عنوان : پرستوها
شاعر   : سيد حبيب نظازي

گفته بودم باز مي آييد، آمديد آخر پرستو ها!
آمديد از دور دست اما خسته و پرپر،پرستو ها!
كوچه در كوچه تمام شهر كوچ تان را حجله مي بندند
مي رسد از دور دست اما، دسته اي ديگر، پرستو ها!
تا تمام لحظه ها در من شور و پروازي برانگيزد
در فراسو خيره مي مانم با نگاهي تر، پرستو ها!
باز هم رودي پر از پرواز مي شود بر شانه ام جاري
بازهم گم مي كند چشمم آسمان را در، پرستو ها
تشنه ام دلواپسم تنها خسته از تكرار ماندن
از شما امروز مي خواهم فرصتي بهتر پرستو ها!
نامتان را شيوني كردم گرچه مي دانم كه مي ريزد
زير آوار غزل هايم شانه ي دفتر پرستو ها!

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم