فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

گرچه بعضي با شما نا مهرباني مي كنند (سيد ابوالقاسم حسيني)

گرچه بعضي با شما نا مهرباني مي كنند (سيد ابوالقاسم حسيني)

گرچه بعضي با شما نا مهرباني مي كنند 
مهرتان را ماه و پروين همزباني مي كنند 
پرده پرده رزمتان را اي يلان نامدار! 
بعد از اين گهواره ها شهنامه خواني مي كنند 
زير پاتان – اي كه غرق شعلها پرها سوختيد-
خوشخرامان بهشتي پر فشاني مي كنند
هر طنين گامتان در پهنه ي گيتي سرود 
« در زمين هم كارهاي آسماني مي كنند»
گاه كز شرم گناه اين سينه ها يخ مي زنند
ناله هاي گرميتان پا در مياني مي كنند
«گلشن راز» شقايق، چشم شرقي شماست
لاله ها زين باده جامه ارغواني مي كنند
«ليله القدر» از شب رزم شما تأويل يافت 
روز شد،آيا از اين شب قدرداني مي كنند؟


منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم