فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 16 آذر 1402

کنار آب عطشان است عباس/ فرهاد مرادی

کنار آب عطشان است عباس/ فرهاد مرادی

کنار آب عطشان است عباس

گذشته از سر و جان است عباس

برای یاری دین و شریعت

همیشه مرد میدان است عباس