فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

چيست در دل جز هواي پر زدن (موسي قمرزاده)

چيست در دل جز هواي پر زدن (موسي قمرزاده)

چيست در دل جز هواي پر زدن 
خانه ي مهر تو را يك در زدن
بعد از اين ايام جانكاه فراق
نيمه ي شب يك سري سنگر زدن 
با دو چشم پر ز اشك و خون چكان
بر گلستان شهيدان سر زدن
خرمن انديشه را يك نيمه شب 
يك سره با آه دل آذر زدن
بر سراپاي تعلق هاي پشت
آتشي از عشق تو يك سر زدن 
همچو مرغي بسمل و بي بال و پر
در هواي ديدنت پرپر زدن منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم