فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

چلچراغ من و دیگران

هوو شب و نان پیک بهار درد نیاز فریاد می پرست مرگ ناخدا صبر کن ماه دگر فریاد! با دردم بساز جواب در آفتاب پشت پرچین ترانه ها (function() { var po = docu…

هوو
شب و نان
پیک بهار
درد نیاز
فریاد می پرست
مرگ ناخدا
صبر کن ماه دگر
فریاد!
با دردم بساز
جواب
در آفتاب پشت پرچین
ترانه ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج