فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

پيداست هلا كه اهل دردي اي مرد(حسين دارند)

پيداست هلا كه اهل دردي اي مرد(حسين دارند)

عنوان : به رزمندگان
شاعر  : حسين دارند

پيداست هلا كه اهل دردي اي مرد !
تاريخ مجسم نبردي اي مرد!
هشدار! كه همپاي علي تا دم مرگ
از عهد نخست برنگردي اي مرد!

2

جسم تو اگر چه نيست، روحت زنده ست
نام تو، چراغ روشن آينده ست
هر پارۀ استخوان گمگشتۀ تو
تيري كه در دو چشم دشمن مانده ست

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري