فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

پس ازعمري غريبي، بي نشاني(سيد رافع موسوي)

پس ازعمري غريبي، بي نشاني(سيد رافع موسوي)

نوان : ديدار
شاعر   : سيد رافع موسوي

پس ازعمري غريبي، بي نشاني
خدا مي خواست در غربت نماني

از آن سرو سر افراز تو هر چند 
پلاكي باز گشت و استخواني

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي