فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

پسرم، اين بسيجي كوچك، دوست دارد بزرگ تر باشد(پروانه نجاتي)

پسرم، اين بسيجي كوچك، دوست دارد بزرگ تر باشد(پروانه نجاتي)

عنوان : بسجي كوچك
شاعر   : پروانه نجاتي

پسرم، اين بسيجي كوچك، دوست دارد بزرگ تر باشد
چفيه اي و پلاك و تسبيحي! دوست دارد كه چون پدر باشد
جنگ را او نديده است، آري، ولي آن را چه خوب مي فهمد
دويت دارد كمين كند جايي، آتشستان شور و شر باشد
پشت پشتي پناه مي گيرد، گاه هم ايست مي دهد ما را
اسم شب كاروان خورشيد است،رد شود هر كه با خبر باشد
شب كه خوابيده زير بالش خود، مي گذارد تفنگ بازي را
يعني اين مرد كوچك خانه دائم آماده ي خطر باشد
باز پوشيده چكمه هاي پدر، مي تكاند غبار خاطره را
آب و قرآن و عود و آئينه، مرد آماده ي سفر باشد!

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي