فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

پريديم و به نام عشق رفتيم(سيد رافع موسوي)

پريديم و به نام عشق رفتيم(سيد رافع موسوي)

عنوان : به نام عشق
شاعر   : سيد رافع موسوي

پريديم و به نام عشق رفتيم
از اينجا تا مقام عشق رفتيم

شبي همراه با يك تركش سرخ
به پابوس امام عشق رفتيم

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي