فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

پاييز آمده آه…ديگر با سارا(رضا شيباني اصل)

پاييز آمده آه…ديگر با سارا(رضا شيباني اصل)

عنوان : سارا
شاعر  : رضا شيباني اصل

پاييز آمده آه…ديگر با سارا!
شد زنده در من خاطرات يار سارا!

روح جنون افتاد در ذات«ارس» باز؛
ليلي كش اين مجنون ليلي خوار سارا!

هرگز تو را اين گونه طوفاني نمي برد
دل برده بودي از ارس انگار سارا!

مي گفت آن شب گريه ي پاييز ابر
عرش خدا هم گريه كرد اين بارسارا!

گفتند ارس از كشتن سارا ارس شد 
يعني ارس را بسيار زيستي سارا!

دل زد به دريا ماه تا جويد تو را… آه!
از ماه، اصرار از ارس،انكار….سارا!

پاييز آمد باز در سوگت نشستم
چون تاك خشك سينه ي ديوار سارا !

آن سوي تر ، اروند هم داماد را برد
پس، سر به آيين ارس بسپار !سارا!

مردان بسياري كه با اروند رفتند 
مي خواستند اين حجله را گلزار، سارا!

مي خواستند آنان كه تا هرگز نبينند
زلف تو را آيينه اغيار سارا!

جاري است چون خون از ارس تا رود اروند
روح حيا و غيرت و ايثار سارا!

يعني چه زيبا آذري رقصيده بودند 
در خون نهنگان خليج فارس سارا!

يعني شكر ريزان شعر فارسي بود
قند غزل را در دهان بگذار سارا!

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر