فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است(يوسف ابوعلي نژاد)

پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است(يوسف ابوعلي نژاد)

عنوان : گم كرده
شاعر: يوسف ابوعلي نژاد

پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است
سرد و خاموش در اين گوشه ي صحرا مانده ست
تن نيلوفر آئينه نژادت اينجا
در تكاپوي خدا، يكه و تنها مانده ست
محو غربت شده و در وطن خويش غريب
گوهر خاطره ات در كف دلها مانده ست
پيكرت غسل شهادت شده با نام حسين(ع)
سر خونين تو بر دامن زهرا(س) مانده ست
مبتلاي غم مجنون شده بودي؟ ديدم
خنده اي بر لب پر خون تو پيدا مانده ست
رفتي و با افق دوست هم آغوش شدي
روشن از نور وضويت شب يلدا مانده ست

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس /شاعران استان خوزستان/به كوشش بهمن ساكي