فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

يك نفس يك سرفه، يك نگاه پر درد(ذوالفقار شريعت)

يك نفس يك سرفه، يك نگاه پر درد(ذوالفقار شريعت)

عنوان : يك نفس اكسيژن
شاعر   : ذوالفقار شريعت

يك نفس يك سرفه، يك نگاه پر درد
پيرمردي كم سن، قامتش خشك و سرد
لحظه هاي عمرش، يك نفس اكسيژن
گريه هاي يك زن، سرفه هاي يك مرد
از سرش مي ريزد، موهاي زيبا
بر رخش بنشسته سالهاي گرد زرد
بر تنش تاولها، نغمه ها مي خوانند
آه را بگشائيد،سوزها را آورد
در اطاقي تنها روبروي عكسي
باز او مي جنگد مثل هنگام نبرد
شمع ها مي سوزد در چراغاني شهر
چشمهاي كم سو، سرمه هايي از گرد
جمع هايي جمع اند، غافل از يك احساس
جمع او تفسيرش، درد تنهايي فرد
كوله بارش اينك، در گذرگاه زمان
يك نفس يك سرفه، يك نگاه پردرد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي

كي