فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

يك عمر پيش چشم من و ن نديدمت( ميثم اماني)

يك عمر پيش چشم من و ن نديدمت(  ميثم اماني)

عنوان : يك عمر پيش چشم من
شاعر: ميثم اماني

يك عمر پيش چشم من و ن نديدمت
از خاطرات دوروبري ها شنيدمت
وقتي كه«چشم دار» شدم، بعد سالها
والاتر از تمامي آفاق ديدمت
با اينكه هيچ نقشه ي قبلي نداشتم
در قاب لحظه هاي خودم آفريدمت
گفتند روزگار شهيدان گذشته است!
طالب شدم، معامله كردم، خريدمت
در نام بهبهان من از تو نشان نبود
بر نبش كوچه هاي دل خود كشيدمت 
يك عمر، سخت، در پي سرمشق بوده ام
راضي شدم، به لطف خدا، برگزيدمت

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس /شاعران استان خوزستان/به كوشش بهمن ساكي