فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ولي تصويرها امروز خاموشند (رسول خياباني)

ولي تصويرها امروز خاموشند (رسول خياباني)

ولي تصويرها امروز خاموشند 
و در ذهن خيابان ها فراموشند
يلان آسمان افروز ميدان ها
كنون با سايه هاي خود هم آغوشند
كسي فرياد را پاسخ نمي گويد
و حتي كوه ها هم پنبه در گوشند
خدايا دور باد آن روز، آن روزي
كه خون ها را به كاخ سب بفروشند
به رغم اين همه نيرنگ سفياني
علي ها از دل محراب مي جوشند 


منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم