فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

همين كه پلك كبوتر به روي هم افتاد(رضا معتمد)

همين كه پلك كبوتر به روي هم افتاد(رضا معتمد)

عنوان : علم به دوش
شاعر : رضا معتمد

همين كه پلك كبوتر به روي هم افتاد 
پرنده خيز ترين لحظه از قلم افتاد 
ميان حسرت آن لحظه خون فشان چشمم
به كفتران جدا مانده از حرم افتاد 
علم به دوش گذشتند آسمان داران
علم به دوش نشستيم ت علم افتاد 
در امتداد سكوت پرندگان در باغ
تمام قامت باغ از هجوم غم افتاد 
گذشته بود دل از صخره هاي حيراني
ولي دريغ كه در آخرين قدم افتاد
تو از شكستن تنديس عشق مي گفتي
مرا ببخش كه اين اتفاق هم افتاد 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري