فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

هر چند خاك مادري ام نيست،آشناست( محمود مرادي)

هر چند خاك مادري ام نيست،آشناست( محمود مرادي)

عنوان : زخم سالخورده
شاعر : محمود مرادي

هر چند خاك مادري ام نيست،آشناست
اين خاك زخم خورده كه آماج فتنه هاست

اين خاك داغ ديده! كه بيت المقدس است
اينجا، كه ذره ذره ي خاكش چو كيمياست

اينجاست، قبله گاه نخستين مسلمين
اين خاك، خاستگاه تعليم انبياست

آدم هبوط كرده در اين سرزمين سبز
اين خاك، گاهواره ي معراج مصطفاست

اينك اسير مانده به سر پنجه ي يهود
اين داغ، سالهاست كه بر سينه ي ماست

يك زخم سالخورده، كه مرهم نديده است
پنجاه سال مي شود اين درد بي دواست

روزي عروس حجله ي خاور ميانه بود
امروز! عرصه گاه نبردي كه نابجاست

حالا سپاه ابرهه تا قدس آمده است
اصحاب كفر عازم پيكار با خداست!
اي كوكان آبي اين سرزمين سبز
مصداق آيه هاي ابابيل در شماست

هر سنگ پر زكين شما تير مهلكي
بر قامت خميده ي اين صهيونيست هاست

همسان خاك مادري ام مي شود يقين
اين قطعه ي بزرگ كه از پيكرم جداست

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر