فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها(سيد محمد جواد شرافت)

نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها(سيد محمد جواد شرافت)

نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها
همان قبيله كه بودند غرق پاكي ها
به عشق زنده شدن «عند ربهم» بودن
شده ست حاصل آنها ز سينه چاكي ها
دليل غربتشان، اهل خاك بودن ماست
نه بي مزار شدن ها، نه بي پلاكي ها
به آسمان كه رسيدند رو به ما گفتند :
زمين چقدر حقير است آي خاكي ها!


منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم