فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

مي ستايمت هنوز، سرزمين ماندگار(مسعود كاج)

مي ستايمت هنوز، سرزمين ماندگار(مسعود كاج)

عنوان : سرزمين ماندگار
شاعر   : مسعود كاج

مي ستايمت هنوز، سرزمين ماندگار
اي ترنم شكيب در نشيب روزگار
در طنين كوچه ات رد پايي از خدا
بر زمين خفته ات، آيه آيه اقتدار
در هجومي از خطر در تهاجم شرر
پا به عهد و پايدار، اي سراسر افتخار
در نگاه آبيت موج مي زند خروش
نسل پاك آب ها صاف و آينه تبار
بر ضريح سبز تو دست هاي منتظر
يك ترنم آرزو يك تبسم انتظار
نبض جاودانگي مي تپد براي تو
اي نواي ماندني، اي صداي ماندگار

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي