فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

مي خواهم سبز بايستم(مجتبي تونه اي)

مي خواهم سبز بايستم(مجتبي تونه اي)

عنوان : سرگذشت
شاعر   : مجتبي تونه اي

مي خواهم سبز بايستم
چنان درختان
و سرخ بميرم
چنان كه شهيدان 
آري…

چه سرگذشت قشنگي ست
سبز،
سرخ
*
سال ها از خون تو مي گذرد
و تو
تيغ خود را غلاف كرده اي
انسان
بر دروازه هاي جهان تنهاست!
پشت خاكريزها
اسير شدند
پشت ويترين ها
اسير شديم
*
ستار ها
روي شناه هاي من خاموش شده اند
تو
روي دوش ستاره ها
دنباله داري!
*
سرهاي شما بر دار رفت
ما، سردار شديم!
*
شما رفتيد 
خشاب هامان خالي شد
تسليم شديم!
*
پرنده ها رفتند…
پشت ميزها
نمي شود به پرواز فكر كرد!

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم