فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

مي خوانمت ز وحشت توفان ها،از دشت هاي فاصله اي مرد(مجيد اجرايي)

مي خوانمت ز وحشت توفان ها،از دشت هاي فاصله اي مرد(مجيد اجرايي)

عنوان : از دشت هاي فاصله
شاعر : مجيد اجرايي

مي خوانمت ز وحشت توفان ها،از دشت هاي فاصله اي مرد!
از لحظه هاي غربت و اندوه ، در اين حصار حوصله اي مرد!
ديروز از كرانۀ آتش، تا متن خون و حادثه رفتي
امروز در سكوت تو مانده ست، چندين قافله اي مرد!
اينجا كه روي ناب كسي نيست، مرگ است يك معادله يعني
آنجا كه عطر مست تو جاري است، مرگ است در معادله اي مرد!
اين شعر لال اي شب يلدا، اي تارعنكبوت تقلا
ديوانۀ تب دنياها! بگشا زبان پر گله اي مرد!
پر شد سكوت هاي دل آزار ، از رنگ و رنج و رخوت و ديوار
بشكن مرا كه باز برويم، با دست و پاي آبله اي مرد

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري