فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

مي بارد از چشم هايت يك آسمان بي قرار ي ( ابراهيم درويشي)

مي بارد از چشم هايت يك آسمان بي قرار ي (  ابراهيم درويشي)

عنوان : بي قراري
شاعر : ابراهيم درويشي

مي بارد از چشم هايت يك آسمان بي قرار ي
تنها گواه دلت بود اي مهربان بي قراري 
رفتي و غربت نشاندي بر لب هاي پرستو 
يك آسمان از دوبيتي، يك كهكشان بي قراري 
تا بال مي گسترانيد، پروانه هاي نگاهت 
دل بود و پيوسته تشويش، تا بي كران بي قراري
در فصل دلگير غربت، تنها نصيبم همين شد
يك سينه از جنس توفان ، با يك جهان بي قراري 
امروز مي آيد اما، باموج هاي پريشان 
فردا پر است از غروري تا بي كران بي قراري 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري