فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

مهر ( اختر سر رشته دار)

مهر ( اختر سر رشته دار)

عنوان : مهر
شاعر   : اختر سر رشته دار

مهر 
اول(ب)
تركش
به اندازهي كلاس اولي ها
گل انداخت 
كه كودك به سبابه گفت :
خانم اجازه ؟
مداد قرمزم را به هر كس 
مي خواهيد بدهيد
نميدانم چرا رنگ قرمز هميشه مادرم را مي ترساند ؟
و براي عروسكم 
كه با چشمان باز مي خوابد
كابوس زير زمينمان است
خانم ببين!
آسمان از توي كلاس پيدا شده …
خانم 
اجزاه !

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي