فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

من کجا و تو کجا

ایمان نوکاریزی

یار مرا صدا کند من به افق رسیده ام …………..او به جمال کعبه و من به خدا رسیده ام

او به صدای زم زمش جان ودلش تازه کند……..من به حسین فاطمه دور خدا رسیده ام

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران