فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

من آن پرندۀ بي هاي و هوي در بندم(سيد صديقه هاشمي)

من آن پرندۀ بي هاي و هوي در بندم(سيد صديقه هاشمي)

عنوان : حروف نام تو
شاعر   : سيد صديقه هاشمي

من آن پرندۀ بي هاي و هوي در بندم
كه آسمان تو را سخت آرزو مندم
مني كه عشق نوشتد پاي تقديرم
و تا هميشه از اين سرنوشت خرسندم
شكسته كنج قفس گرچه بال پروازم
بريده روي زمين گرچه تار پيوندم
گرفته گرچه تنم رنگ ناتواني خاك
هنوز چشمه اي از قدرت خداوندم
منم كه خلق شدم تا كه عاشقت باشم
نمي شود كه تو پيدا كني همانندم
هنوز لحظه به لحظه به روي لبهايم
حروف نام تو شاعرانه مي خندم
خدا كند كه تو پايان قصه ام باشي
ولي به باور اين حرف دل نمي بندم

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي