فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

شاعران قدیم

معرفی شاعران قدیم و قدیمی ایران زمین و شاعران قدیم فارسی زبان مانند فردوسی – حافظ – سعدی – مولوی – مولانا – شمش – خیام – عطار نیشابوری – باباطاهر – صائب تبریزی