فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

مثل تندر كه بر زمين افتاد(هرمز فرهادي بابادي)

مثل تندر كه بر زمين افتاد(هرمز فرهادي بابادي)

عنوان : ارغوان هزارمين
شاعر   : هرمز فرهادي بابادي

مثل تندر كه بر زمين افتاد
آسماني به روي مين افتاد
مي شمارم شكستن گل را
ارغوان هزارمين افتاد

چفيه بر سيم خار دار
-اما- 
مي نويسد و. …
آخرين افتاد

آه ليلاج مات اين شطرنج
تاس تقدير اين چنين افتاد
تاتهمتن كه در كمين آمد
يك تهمتن ز روي زين افتاد
با جنوبي كه كرخه را برده ست
عكس ارواح نازين افتاد
ارغوان جان به راغوان داده ست
يك ترك بر دلم
– ببين –
افتاد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي