فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

ما را كه چهره مثل غروب ارغواني است( ابراهيم سنائي)

ما را كه چهره مثل غروب ارغواني است( ابراهيم سنائي)

عنوان : اندوه فصل حادثه
شاعر   : ابراهيم سنائي

ما را كه چهره مثل غروب ارغواني است
اندوه فصل حادثه در ما نهاني است
مانند باد در رگ صحرا شناوريم
زيباترين نشاني ما بي نشاني است
ما مثل تاك خسته به خاك آشنا شديم
اما هنوز باورمان آسماني است
افتاده اايم اگرچه، ولي راست قامتيم
آري، خلاف غيرت ما ناتواني است
بغضي گلوي خستۀ ما را فشرده باز
انگارباز در دل ما شروه خواني است
مارا چرا شكسته پر احساس مي كنيد؟!
اينك كه بال همت ما كهكشاني است
اما شما شكسته پرانيد و پاي بند
آري، شما كه خاطرتان آب و ناني است
ما را به طبع شعر كسي نيست احتياج
خاموش! روح ما غزلي جاوداني است

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي