فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

كمر ببند و به خيزي ركاب را پر كن(حسين مهرآذين)

كمر ببند و به خيزي ركاب را پر كن(حسين مهرآذين)

عنوان : حماسه اي جاويد
شاعر   : حسين مهرآذين

كمر ببند و به خيزي ركاب را پر كن
زخون خصم، چوديا، تراب را پر كن
چرا به ياوه سرايي عدو شود چيره؟
سكوت اسلحه بشكن، خشاب را پر كن
شهاب حادثه در خرمن خبيثان باش
چو سي نور،كسير شتاب راپر كن
مهل كه فترت پيري تو را بيندازد
زشور عشق و شهادت، شباب را پر كن
به گوشه گوشه ي اين ملك، بسته دا عدو
فضاي خالي حلق طناب را پركن
حبا پيكر دشمن، زخوف لرزان است
چو سيل حادثه ، جاي حباب را پر كن
رباب وحدت امت، تهي مباد ز سيم
ز تار و پود وجود اين رباب را پر كن
به پاس حرمت سقاي كربلا ، اي مرد
برو به دجله، برو مشك آب را پر كن
هنوز خون جوانان جبهه رو گرم است
تو هم به اشك بصر، التهاب را پر كن
سراب خدعه ي دشمن بپاست، ابرسخي
كرم نما و فريب سراب را پر كن
از اين حماسه ي جاويد اي مورخ دهر!
به متن و حاشيه، هر جا كتاب را پر كن
اگر به جبهه نرفتي، به سهم خود«دلجو»
زتير شعر سلاح جواب را پر كن

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي