فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

غروب خيس و باران خورده ام بوي ترا دارد(ناصر نديمي)

غروب خيس و باران خورده ام بوي ترا دارد(ناصر نديمي)

عنوان : بوي تو
شاعر   : ناصر نديمي

غروب خيس و باران خورده ام بوي ترا دارد
هواي خانه ي افسرده ام بوي ترا دارد
فضاي سينه ام آلوده ي بغضي شد و نشكفت
گل نشكفته ي پژمرده ام بوي ترا دارد
ميان كوچه ها نام تو را فرياد مي كردم
گلوي زخم خنجر خورده ام بوي تو را مي داد
چه مي شد در ميان سينه ام يك لحظه مي ديدي
دل تب كرده ي آزرده ا م بوي تو را مي داد
در و ديوار بر من تسليت گفتند و …فهميدي 
هواي خانه افسرده ام بوي ترا مي داد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي