فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

طي كن اي باران ، تمام كوچه هاي شهر را(سيد حبيب نظاري)

طي كن اي باران ، تمام كوچه هاي شهر را(سيد حبيب نظاري)

عنوان : كوچه هاي شهر
شاعر   : سيد حبيب نظاري

طي كن اي باران ، تمام كوچه هاي شهر را
تا ببيني ازدحام كوچه هاي شهر را 
غربتت يك سو، دلت يك سو، به غير از تو كسي
مي دهد پاسخ سلام كوچه هاي شهر را؟
دست هايت را به من بسپار اي زخم كبود
تا بگيرم انتقام كوچه هاي شهر را 
تا بيايند از سفر، فوج كبوترهاي سرخ
حجله مي بندم تمام كوچه هاي شهر را 
بعد از اين گمنام مي كوچند مردان غريب
ما چه بگذاريم نام كوچه هاي شهر را

گرد بادي از كجا برگشته با خود مي برد 
شعر هاي ناتمام كوچه هاي شهر را 

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي