فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

طوفان الاقصی/علیرضا قزوه

طوفان الاقصی

طوفان عزالدین قسام است

طوفان آزادی است

طوفان اسلام است

خشم سلیمانی است

آنک دلاور مردم غزه

برخاستند از جا

پیچیده در عالم

آوازه طوفان الاقصی

آنک ببین رود خروشان جوانمردی

از جای خواهد کند

بر باد خواهد داد

بنیاد نامردی

اینک ببین دیوارهای آهنین پوچ‌اند

وین سست‌تر از عنکبوتان در پی کوچ‌اند

اینک ببین طوفان الاقصی جهان را تازه خواهد کرد

این فتح و پیروزی مبارک باد

صبح ستم سوزی مبارک باد

اینک جهان در صبح الاقصی

همراه با خورشید می‌خندد

فردا از آن ماست

برخیز فرزندم

امشب دوباره اسم شب صبح است

فردا دوباره اسم شب طوفان الاقصی است

علیرضا قزوه