فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

صبح از كنار پنجره ات مي پرانيم( علي رضا زاهدي)

صبح از كنار پنجره ات مي پرانيم( علي رضا زاهدي)

عنوان : پر مي كني مداد مرا
شاعر   : علي رضا زاهدي

صبح از كنار پنجره ات مي پرانيم
اما شبي دوباره خودت مي نشانيم
پر مي كني مداد مرا از خودت و بعد
با دست خود به سمت ورق مي كشانيم
نقطه. دوباره اول خط شعر مي شوي
نقطه.تا ته خط مي داوانيم
چشمت جمال شعر نگفتن نمي دهد
با هر نگاه خود غزلي مي چشانيم
كم كم دو پلك پنجره ات بسته مي شوند
داري به انتهاي غزل مي رسانيم
صبح از كنار پنجره ات مي پرانيم
اما شبي دوباره خودت مي نشانيم 

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي