فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

شما ز نسل كدامين ستاره سحريد(عليرضا داوودي نسب)

شما ز نسل كدامين ستاره سحريد(عليرضا داوودي نسب)

شما ز نسل كدامين ستاره سحريد
كه گل نشسته به ديدار سر و قامتتان 
هنوز خون شما در رگ زمان جاري است 
هنوز ورد زبان هاست استقامتتان 
هماره در دل تاريخ جاودان هستند 
مبارك است به دل ها گل اقامتتان 
به شرق و غرب زمين و به عرش پيچيده است 
صلاي عزت و عشق و شكوه رايتتان
زدست ساقي ميخانه نوش جان كرديد 
به خويش فخر كند ساقي از سقايتان
حديث سنگ فلسطين ، حماسه ي لبان 
گرفته رونق از آوازه ي حكايتتان 

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم