فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٢٤: ای لب لعلت شکرستان من

ای لب لعلت شـکرسـتـان منوی دهنت چشمه حیوان منتــا ســر زلـف تــو نـدیـدم دگـرجـمع نشد حـال پـریشان مندرد فــراق تــو هـلـاکــم کــنـدگـر نکـند وصـل تـ…

ای لب لعلت شـکرسـتـان منوی دهنت چشمه حیوان من
تــا ســر زلـف تــو نـدیـدم دگـرجـمع نشد حـال پـریشان من
درد فــراق تــو هـلـاکــم کــنـدگـر نکـند وصـل تـو درمـان من
بـی لب خـندان تـو دایم چـوآبخـون چـکـد از دیده گریان من
هست بـلای دل من حسن توبــاد فـدای تــن تــو جـان مـن
من تـنم ومهر تـو جـان منستمن شـبـم و تـو مه تـابـان من
جز تو در آفاق مرا هیچ نیستای هـمـه آن تــو و تـو آن مـن
گـر بـفـراقـم بـکـشـی راضـیـمهم نـکـنی کـار بـفـرمـان مـن
گرچـه فـغـان می نکنم آشـکارالــحــذر از نـالـه پــنـهـان مـن
ناله چو بـلبـل کنم از شوق تـوای رخ خـوب تـو گلستـان من
سیف همی گوید تـو یوسـفیبـی تـو جهان کلبـه احزان من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج