فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شب من بي سحر مانده برادر(غلامرضا كرمي)

شب من بي سحر مانده برادر(غلامرضا كرمي)

عنوان : دعايي بي اثر
شاعر: غلامرضا كرمي

شب من بي سحر مانده برادر
نگاهم پشت در مانده برادر
دلم يك عمر نامت را به لب داشت
دعايش بي اثر مانده برادر

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري