فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

شب جنگ و كمين، برگشتنت را منتظر بودم (رضا شيباني)

شب جنگ و كمين، برگشتنت را منتظر بودم (رضا شيباني)

عنوان : برگشتنت را منتظر بودم
شاعر : رضا شيباني

شب جنگ و كمين، برگشتنت را منتظر بودم
تو اي پابوس مين! برگشتنت را منتظر بودم

تمام شهرها ،ميدان مين شد،من ولي هر شب
به دستت سيم چين،برگشتنت را منتظر بودم

تو اي پايان خوب سال هاي كهنه ي زخمي
به پاي هفت سين،برگشتنت را منتظر بودم

شنيدم استخواني در گلوي ناكسان بودي
گلوگير زمين!برگشتنت را منتظر بودم

به جايت اي كه يك مشت استخوان تحويلمان دادند
من آري!اين چنينبرگشتنت را منتظر بودم

من آري!! يك انا الحق هم نگفته مي شوم تكفير
گناه من همين!برگشتنت را منتظر بودم

منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر